Informace o zpracování osobních údajů

Společnost FINEO BYDLENÍ s.r.o., se sídlem Opletalova 55, Praha 1, IČO 27563081 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 114199 zpracovává na tomto webu osobní údaje.

Osobní údaje jsou poskytovány třetím stranám pouze v odůvodněných případech. Příjemci těchto osobních údajů mohou být naši smluvní partneři a zpracovatelé, které společnost potřebuje k zajištění chodu webu (například dodavatelé informačních technologií).

Pokud je to nutné, osobní údaje uživatele může společnost poskytnout dalším subjektům, pokud to společnosti ukládají právní předpisy.

Společnost na tomto webu zpracovává osobních údaje v následujícím rozsahu:

E-mail, jméno, příjmení, telefon

E-mailová adresa, jméno, příjmení a telefon jsou získány prostřednictvím kontaktního formuláře. Osobní údaje jsou získány přímo svobodnou akcí uživatele.

Osobní údaje jsou získány a zpracovány za účelem kontaktování uživatelů, profilování zákazníků a zasílání nabídek.

IP adresa

Logování IP adres probíhá na straně webového serveru. Logy IP adres neumožňují osobní identifikaci uživatele. Soubory s logy IP adres procházejí rotací a nejstarší log je pravidelně mazán.

Cookies

Soubory cookies jsou užity za účelem měření návštěvnosti webu, přizpůsobení zobrazení webu a cílení reklamy. Web lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu.

Cookies jsou zpracovávány na základě souhlasu, který uživatel uděluje prostřednictvím nastavení svého prohlížeče. Prohlížeč uživatele je nástrojem zprostředkování souhlasu. Souhlas se sbíráním údajů souborů cookies účely lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče.

Použití cookies třetích stran

Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány zejména prostřednictvím služby Google Analytics, provozovanou společností Google Inc. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/.

Cookies služby Google Analytics jsou použity pro získání statistických informací. Odstranění je možné dle nastavení prohlížeče, popř. do vypršení cookies.

Podle zákona o ochraně osobních údajů má uživatel právo

  • Právo na přístup – požadovat po správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává.
  • Právo aktualizovat své osobní údaje – vyžádat si po správci přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit.
  • Právo na výmaz – požadovat po správci výmaz těchto osobních údajů. Společnost výmaz provede, pokud není v rozporu s platnými právními předpisy a oprávněnými zájmy společnosti.
  • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.